Otevřenost a spolupráce, centra integrativní medicíny

autor: | Led 11, 2020 | Nezařazené

Zvyk je železná košile. Živí tvorové jsou přizpůsobeni k tomu, aby se adaptovali. Zvykli si. Přesto nedojde ke konečnému stavu = cíli adaptace. Neustálá změna provokuje neustálou adaptaci, bez konce. To je život. Tvoření. V momentě, kdy změny ustanou, je klid, to je smrt. Je to princip duality, princip tohoto světa. V taoismu např. označovaný jin a jang.

Tak jako se měníme a adaptujeme my – jednotlivci, tak se mění = utváří i společnost. Je bláhové si myslet, že uměle lidmi vytvořená pravidla podchytí božský princip vývoje. Jednání v souladu s vyšší pravdou má svou cestu. Odmítání strachu a přijímání lásky, dvou základních emocí, to je forma postupu.

Budeme-li lpět na tom, co bylo, nemůže přijít nové. Nepřijde-li nové, utopíme se ve smrti. Vztaženo na vývoj vědeckého pochopení světa vidíme, jak Newtonovská fyzika zvítězila. Obohatila svou úrovní společnost. Přesto není konečným chápáním fyzikálního světa kolem nás, popsala jednu úroveň. Na tu další ji usadila Einsteinova obecná teorie relativity. Ve své době opět tak bláhová, že neměla zastání. Přesto Einstein ve svém úsilí pokračoval. Pomoc dalších lidí ve válkou poškozeném Německu, překonání evropských ideologických politických překážek ve jménu pokroku vedlo ke spolupráci s britským vědcem Eddingtonem. Spolu poté pokusem dokázali světu platnost obecné teorie relativity. Nejsou to činy jen jednoho člověka, po kterém se různé teorie jmenují, je to spolupráce bez ohledu na překážky.

Tak jako se otřásá Darwinovská teorie evoluce, dochází i fyzika k dalšímu posunu. Dostáváme se až do metafyzických úvah, soulad tvořících se fyzikálních kvantových teoriích s moudrostí starých kultur např. Indie. Budeme-li slepí a hluší, budeme mrtví. Budeme-li tvořit, dospějeme k vývoji. Podobný vývoj prožívá materiálně založená medicína. Medicína jako taková nebyla nikdy omezena. Vítězové píší pravdu a to, co se předává dál záleží na cenzuře vládnoucí moci. Ta nemusí být státní, může být i ideologická. Tedy tak jako se fyzika vyvíjí, tak se vyvíjí i medicína. Připuštěním možnosti nemateriálního ovlivnění nemoci se dostáváme dále, k celostnímu pohledu na člověka, svět, vesmír.

Níže uvádím odkazy na vybraná zdravotnická zařízení, která patří mezi dobré a i ony dávají prostor celostní medicíně. Tento posun je nyní průkopnickým, co z něho bude později, to uvidíme. Strava a režim je v nich základní, dále najdeme např. akupunkturu, aromaterapii, homeopatii a další.

 

Centrum integrativní medicíny Mayo Clinic, Arizona, Florida, Minnesota, USA

Centrum integrativní medicíny Hadassah Medical center, Jeruzalém, Izrael

Institut pro celostní a integrativní medicínu Universitätsspital Zürich, Curych, Švýcarsko

a existují další…