9 faktorů k vyléčení z nemoci

autor: | Led 6, 2021 | Zamyšlení, Zdraví

9 faktorů k vyléčení z nemoci

Asi znáte příběhy spontánního vyléčení z nemoci. Buď z médií nebo dokonce ze svého okolí. Co to je vlastně spontánní vyléčení = remise? Na to, abyste se mohli vyléčit potřebujete diagnózu. (To je zase jiný příběh). Když vás zdravotničtí pracovnící léčí pro danou diagnózu a povede se jim to, označují to jako vyléčení, remisi, ztrátu nemoci. To se povede málokdy. Častěji si diagnózu nesete s sebou a zdravotničtí pracovníci pouze léky kompenzují příznaky. Vy po nich požadujete léčbu a oni po vás spolupráci. Tedy užíváte léky na vysoký krevní tlak, protože toto onemocnění je přeci nevyléčitelné a do konce života. Máte tedy nemoc léčenou, kompenzovanou.

V případě, že máte diagnózu = nemoc, která neléčená vede k brzké smrti, jste v ohrožení života. Řekněme třeba rakovinou. Tedy při léčbě přijímáte rady odborníků a vzhledem k tomu, že platíte zdravotní pojištění státu, využíváte jejich služby. A máme tady otázku, proč pojištění zdraví, proč ho musím pojistit? Cožpak já ho ztratím? Kdo to tvrdí? Kdo mě učí to, že ztratím kontrolu nad svým životem? Ó ano, můžu si zlomit nohu. Náhle. To nelze ovlivnit… Opravdu? Cožpak nesklízíme to, co sejeme? Přátelé, tady platí božské zákony, není to státní zákon, není to ústava.
No když se tedy systémově léčíte, tak přijímáte roli oběti nebo tvůrce. V roli oběti Vás nezachrání sebelepší lék, operace, léčitel. V roli tvůrce můžete věci měnit. Můžete se vyléčit. Záleží na tom, jak moc jste kompatibilní se systémem v němž se nacházíte. Např. Clemens Kuby, pacient s poruchou míchy znemožnňující mu chodit, se vyléčil sám tím, že nepřijímal návštěvy ani své rodiny. Nyní s přerušenou míchou chodí po světě. Na to, aby to mohl dokázat se potřeboval vymanit z magie iluzí světa v němž žil do té doby, než onemocněl. Poté si vytvořil svůj svět, svou iluzi, které věří. A chodí.

Tomu se říká spontánní vyléčení. Zdravotničtí pracovníci nemají léčebného prostředku na vyléčení nemoci a očekávají pacientovu smrt. Ten naproti jejich očekávání dále žije. Dr. Tunerová, zabývající se výzkumem rakoviny, zjistila těchto 9 faktorů, které byly totožné u stovek případů spontánní remise, popsaných v knize „Nejste bezmocní„:

  1. Radikální změna stravy
  2. Převzetí kontroly nad svým zdravím
  3. Následování vlastní intuice
  4. Používání bylin a doplňků stravy
  5. Uvolnění potlačených emocí
  6. Zvýšení pozitivních emocí
  7. Přijetí podpory ze strany okolí
  8. Prohloubení vlastního duchovního napojení
  9. Silný důvod, proč žít

Vidíme práci na rovinách mysli, emoce a ducha. Zde se dotýkáme bio-psycho-socio-spirituálního konceptu zdraví. Tedy pokud je některá z těchto složek „nemocná“ projeví se v dalších jako domino. Rozdělit tělesno a duševno nemůžeme, vždy člověk jedná jako celek. Zeptejte se sami sebe, ať už jste lékař nebo pacient, kterým z těchto bodů věnujete pozornost? Neměla by být léčba nemocného koordinovanou spoluprací více než jednoho odborníka v součinnosti a návaznosti s procesem léčby nemocného?

Pokud si chcete přečíst příběh spontánně vyléčené pacientky v poslední fázi rakoviny, kdy byla napojena na přístrojích v nemocnici, přesto potom vstala a odešla s remisí onemocnění, přečtěte si příběh Anity Moorjani.

Pokud si chcete poslechnout příběh vyléčené pacientky s rakovinou prsu v našem prostředí, poslechněte si můj rozhovor s touto silnou ženou.