Spirituální psychosomatika (2.část)

autor: | Pro 20, 2021 | Psychosomatika, Zamyšlení

Spirituální psychosomatika (2.část)

Změna přichází v tom, že nemoc přijmeme za naši vlastní. Přijmeme zodpovědnost, že jen my jsme si ji vytvořili a v konečném důsledku má za cíl nás zabít. Ukončit náš současný život na Zemi. Proč? Teď je ta správná otázka. Na ni odpovídám, to ví jen váš duch. Ten se chce duchovně vyvíjet, ale místo toho jste mu koupili dům na hypotéku. Zbavme se té představy, kterou nám zaseli mocenské struktury minulých století, založené na uspokojování potřeb.

Jsme duchovní bytosti s tělem, které odráží náš vnitřní stav. Všechny nemoci, které máme slouží k bolesti a motivaci směrem od ní. Ale až jejím přijetím, začíná transformace. Protože ona bolest v sobě nese informaci, proč vůbec v našem životě vznikla. Změnou zevnitř, tj. pochopením a správným vnímáním svého těla, emocí a myšlenek, se můžeme vyléčit a nepotřebujeme svou moc odevzdávat žádnému terapeutovi.

Problém je, že nás to nikdo neučil, a přitom je to tak jednoduché. Problém je, že nemáme odvahu udělat tu jednoduchou věc. Protože nás v dětském hypnotickém stavu ostatní nevědomě naprogramovali a ztraumatizovali do toho, co vidíme všude kolem. Protože i oni tak vyrostli. Přijde jim to jako norma. Naše ega se tak rozvíjejí do nejlepších forem, náš duch ale strádá a nechce dál ztrácet čas v tomto životě. Hromadnou manifestaci nyní vidíme v globální nemoci způsobené virem. A přijdou další zkoušky.

Naše ego slouží k tomu, abychom věděli, kdo jsme. Problém je, že jsme nikdo neměli tu příležitost poznat naše autentické já. Tehdy náš duch je v souladu se svým egem. K tomuto rozvoji se dostáváme až ve vyšším věku a o to déle trvá zbavit se různých silných přesvědčeních o sobě a světu, kterými jsme se krmili a nás krmili.

Léčení vychází zevnitř. Každá nemoc nás má transformovat. Nemoc těla by nebyla potřeba, kdybychom uměli vnímat naše emoce, myšlenky, intuici. Jednali bychom v souladu se sebou samými, nebáli se smrti a žili v přítomnosti. Tato cesta transformace nikdy nekončí. Změna je jedinou konstantou vesmíru a ten, kdo není schopen se adaptovat, zemře. A nyní zmírá náš globální systém. Vyléčit se může jedině tím, že se vyléčíme my sami. Kde začít?

Během zkoumání tisíce nemocných se přišlo na to, že 9 faktorů je naprosto nezbytných k vyléčení. Ale jen 2 faktory jsou materiální povahy. Co je potřeba konkrétně ovlivnit pro vyléčení? V e-booku, který si můžete zdarma stáhnout, je máte vyjmenovány a navíc popisuji základní principy léčby každé nemoci.