Čím je důležitý klid?

autor: | Led 6, 2024 | Emoce, Zamyšlení, Zdraví

Možná si myslíte, že musíte něco udělat, aby jste byli zdraví, že se musíte snažit atp. Možná že jo, ale dokud tyto myšlenky vychází ze stavu, ve kterém se bojíte nemoci, tak je to jen její obrana. Tzn. vždy vás povedou zpět do nemoci, ne do zdraví. Je to onen uzavřený kruh. Ale když půjdete opačnou cestou, což je často nicnedělání a klid, tak to může být přínosné.

Může pro vás být těžké zůstat v klidu, nic nedělat nebo na nic nemyslet. (Principy zklidnění si poslechnete v mém podcastu zde). Víte, proč je pro vyléčení potřeba klid? Našel jsem mnoho důvodů, ale chtěl bych vám vysvětlit jeden velmi důležitý. Jedná se o “vibrace”. Náš mozek pracuje a tato práce se dá zachytit snímači. Ty zaznamenávají elektromagnetické pole, u lékaře označované jako EEG (elektroencefalografie). Je to už fyzika a princip vlnění.

Vlnění označuje šíření kmitů prostorem. Frekvencí pak označujeme, jak často tyto kmity naměříme, jednotka je Hertz (Hz). Vše v našem těle vydává určitou frekvenci. Vše živé v přírodě také. Včetně naší planety Země, viz Schumannova frekvence zmiňovaná v první části. Když přemýšlíte, váš mozek zvyšuje frekvenci. V bdělém stavu jsou to frekvence 12-30Hz, lékaři označované jako tzv. beta mozkové vlny. Když řešíte nějaký problém, tak se zvýší až na 100Hz (gamma mozkové vlny). Naopak, když se zklidňujete, tak se frekvence snižuje. Již při zavřených očích klesá na alfa vlny o frekvenci 8-12Hz, v meditaci a relaxaci ještě klesají na theta úroveň 4-8Hz a v hlubokém spánku se jedná o delta vlny (0,5-4Hz).

Co tím chci říct? Zdraví znamená harmonii, což je souzvuk. V případě, že se zklidníte, dostáváte se na nižší mozkové vlny alfa nebo theta. A zpravidla se frekvence vašich mozkových vln sjednotí se Schumannovou frekvencí planety Země (7,83Hz). Tedy jste v harmonii. A právě tehdy přichází pocit klidu nejen v mysli, ale i tělesný. Což je velmi důležité pro regeneraci organismu. V neposlední řadě se při takových stavech objeví hlas intuice. Jsou to myšlenky, které nejsou vtíravé, nutkavé, cyklící se. Myšlenka jen přijde a odejde. Zanechá za sebou aha efekt a vy máte možnost ji vyslechnout. Někdy ji ani nemusíte dávat takový význam, může být nepostřehnutelná. Ale můžete mít nutkání ji v některých chvílích vyslechnout. Zprvu musíte umět rozlišit ego myšlenky, které jen zakrývají strach. Intuitivní myšlenky vás posouvají. Bývají spojeny také s pocity, takže například máte pocit, že máte změnit práci. Nevíte proč, ale víte to. Nebo máte jet jinou trasou do práce. Nechápete proč, ale zkusíte to. Pak se dozvíte, že třeba na vaši původní trase byla nehoda. Za vyslechnutí intuice nemáte žádnou odměnu ani uznání, nekrmíte své ego. Nemůžete kolikrát ani potvrdit to, jestli mělo smysl se řídit intuicí. Opět potřeba ega dokazovat. Vyslechnutím své intuice prostě jen plynete. A zpravidla cestou zdraví. Z mé praxe vidím, že až nemocný nalezne svou intuici, dělá věci, které jeho zdraví podporují. Nic nečte, nikoho se neptá, neověřuje si ve studiích, pouze důvěřuje. Pro to, co nemocný dělá, pak vidím souvislosti s východní medicínou a naukou o vyrovnávání energií. Takže je velmi důležité se naučit zklidnit, ztišit. Tehdy totiž může přijít harmonie do našich životů a s ní i zdraví.