Metoda založená dr. Ctiborem Bezděkem jako vyústění jeho práce s nemocemi a člověkem. Dr. Bezděk udává spojitost mezi tělem a duší a ve své práci se zaměřoval na vyhledání duševní příčiny nemocí. Jedná se o morální újmu duše, která poté zraněna, ublíží v poslední fázi i tělu. Cílem je vést klienta k uvědomění si příčiny poškození duše a tím klient dokáže změnit svůj postoj, uvolnit napětí a sjednotit svůj rozum s čistotou duše. To vše vede ke spokojenému životu a jeho prožívání.


Cena konzultace:

1 hodina ……… 500,- Kč

Působím v Ostravě.