• Zajímám se o medicínu a filosofii od dětství
  • Sleduji alternativní směry medicíny
  • Promoce na lékařské fakultě a získání titulu MUDr.
  • Pracoval jsem ve zdravotnickém systému se snahou o jeho otevření novým možnostem
  • Opustil jsem zdravotnický systém, PhD studium
  • Radím lidem, jak si udržet zdraví

Přednášel jsem jak na konvenčních medicínských kongresech, tak i alternativních. Pracoval jsem na hematoonkologii, interně, alergologii/ klinické imunologii a v hospici. Spolupracoval jsem s biochemiky, jsem spoluautorem výukových skript a autorem odborných článků. Spolupracoval jsem v nízké pozici i na klinických studiích. Opustil jsem tento svět (proč? zde v článku). I když se mi mercedesy farma firem líbily. Pro mě je důležité zdraví jedince a jeho poslání duše. Nemoci jsou vyléčitelné, pokud člověk chce. Fyzické tělo je jen výsledný obraz jemnohmotných těl. Asi si uvědomíte, že nemocný člověk má vlastně i nemocnou duši. Každopádně jsem se ve zdravotnickém systému nesetkal s nevhodným chování lékařů, vědců, farmaceutických firem tak, jak se píše na konspiračních webech. Všichni jsou dobří lidé a snaží se dělat svou práci dobře.

Od roku 2015 soustavně pracuji na osobním rozvoji pod vedením psycholožky Mgr. Veroniky Peškové. Absolvoval jsem dvouletý kurz s prací na čakrách. Absolvuji tranpersonální kurz pro terapeuty. Kromě této zkušenosti mám i drobnou  stáž u dr. Hnízdila a dalších méně známých ale kvalitních terapeutů. Od roku 2017 pracuji s buněčnými Schüsslerovými minerály, kdy jsem získal certifikát a jsem v kontaktu s výukovými terapeutkami. I když jsem chtěl sbírat tituly jako jedničky, tak mi to postrádá vyššího smyslu. Také nejsem schopen dát dohromady všechny kurzy a certifikáty, které jsem získal. Pro mě je důležité, jestli práci zvládám nebo nikoli. Další talenty rozvíjím s božím vedením.

 

Antičtí lékaři jako třeba Hippokrates, počítali s tím, že se musí léčit i duši nemocného, ba přímo poukazovali na důležitost respektovat přírodní zákony a rytmy vesmíru. Hippokrates tak dbal na lunární cykly z astrologického hlediska. Tzv. „východní medicína“, pod kterou si nyní lidé představují hlavně Tradiční čínskou medicínu (TČM) má také svou filosofii, přímo ucelený filosofický systém člověka – přírody – vesmíru. Ájurvédu lze taky řadit do „východních medicín“. Tato věda o léčebném umění člověka byla cílená pro indický lid. O každé této medicíně jde napsat mnoho. Studium těla a filosofie mě k nim přivedlo a jsem neustále uchvácen jejich celistvostí. Beru si z těchto nauk to potřebné. Jedná se hlavně o poznatky ve stravování a kompenzačních postupů pro zvrat a předcházení nemocí. Všechny medicíny a filosofické systémy v dřívějších dobách respektovaly princip:

Tělo – emoce – mysl

Proto také v antickém Řecku, Číně nebo Indii kultivovali své tělo cvičením a bojovými uměními a rovněž pracovali se svou myslí, např. pomocí meditace. Pokládám za důležité respektování indvidiuální konstituce člověka, biologických rytmů, stravy duševní, emocionální a hmotné. Učil a učím se jak od léčitelů, terapeutů, astrologů, tak i celostních lékařů, z nichž někteří napsali knižní bestsellery. Tím, že jsem léčil umírající pacienty, mám na život trochu jiný pohled. Znám omezení klasické i alternativní medicíny a věřím, že obě medicíny si časem uvědomí své doplnění a budou brát ohled na člověka a společnost. Koneckonců spojení tělo-emoce-mysl uvádí i psychosomatická medicína. Staré přesvědčení a hodnoty se transformují a můžeme tvořit zlatý věk. Neboť zdraví a štěstí člověka je dané, svými postoji, názory a činy pak ovlivňujeme sebe i druhé. Bůh nám dává neomezené zdraví a raduje se z našich činů. Pokud děláme to, co je nám dáno a jsme v jednotě s naší duší, tak jsme přirozeně zdraví.

 


„Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.“

Hippokratés


„Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to říká mnoho lidí. Nevěřte ničemu jen proto, že jste to četli ve svatých knihách. Nevěřte ničemu jen proto, že to řekli vaši učitelé. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou drženy po mnoho generací. Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu jednotlivce a všech, poté to přijměte a žijte dle toho.“

Buddha


„Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz.“

J.W.Goethe

Spolupracuji s:

Linka pomoci při úzkosti
Psychologická poradna Gaia
Lékárna Apavar

Divotvůrna Kopřivnice
Masáže Romana Farna
U menhiru.cz, polodrahokamy
Shanti yoga studio
Cvičení pěti Tibeťanů