Jsem člověk, který jde za znalostmi, zkušenostmi a duchovním rozvojem. Od malička jsem cítil, že chci být doktorem a mé okolí to na mě i vidělo. Osobu doktora jsem viděl jako mudrce, který chápe fungování sebe a všeho kolem, jako čínského mistra s dlouhým vousem na piedestalu. Čím víc jsem ale na sobě pracoval, tím víc jsem si uvědomoval potřeby ega cítit moc. Studoval jsem východní filosofii, medicínu, alternativní medicínu, poté jsem nastoupil na lékařskou fakultu. Potom, co jsem udělal zkoušky v dřívějších termínech, vrátil jsem se k učení alternativy a seberozvoji.

Hledání příčin a nadčasové pravdy byl vždycky můj motor. Nestačí mi odpověď, protože to tak je. Nestačí mi, že většina něčemu věří, tak musím taky. Vždycky jsem se moc ptal a měl projevy rebelství. Věděl jsem, že mám i léčitelské nadání, ale nerozvíjel jsem ho. Nejde to v ego systému zdravotnictví. A tak, když jsem měl všechno, co jsem chtěl, budoucnost se odvíjela dobře pracovně, akademicky, tak jsem zpracoval své největší strachy a odešel jsem.

Odešel jsem z nemocnice, zdravotnictví, PhD studia a vydal jsem se na dráhu, kde je jediná cesta ke spokojenosti. Naplňovat svůj potenciál. Ten můj není v tom, že budu bádat nad detaily molekul nemocí. Ten můj je v tom, že beru vše v souvislostech, spojuji v sobě západní medicínu, alternativní pohledy, spiritualitu. Protože jen tak jsem komplexní a naplňuji se. Je pro mě normální cítit nemoc i bez přístrojů a laboratoře, stejně tak dokážu pochopit jejich výsledky. Je pro mě přirozené léčit slovem. Všechny nemoci mají duchovní příčinu a projeví se v ose mysl – emoce – tělo.

Systém chce moc a tak ji produkuje. Moc je potřebou ega, které se bojí ztráty kontroly a své smrti, ovládá nás strachy. Je to normální a na nás je, jestli se posuneme dál. A já vám v tom můžu nabídnout pomocnou ruku.

  • Zajímám se o medicínu a filosofii od dětství
  • Promoval jsem na lékařské fakultě a získal titul MUDr.
  • Pracoval jsem ve zdravotnickém systému se snahou o jeho otevření novým možnostem
  • Zpracoval jsem své největší strachy, přestal jsem nutit okolí své názory a přestal ubližovat sobě
  • Opustil jsem zdravotnický systém, PhD studium

Přednášel jsem jak na konvenčních medicínských kongresech, tak i alternativních. Pracoval jsem na hematoonkologii, interně, alergologii/ klinické imunologii a v hospici. Spolupracoval jsem s biochemiky, jsem spoluautorem výukových skript a autorem odborných článků. Spolupracoval jsem v nízké pozici i na klinických studiích. Opustil jsem tento svět (proč? zde v článku). I když se mi mercedesy farma firem líbily. Pro mě je důležité zdraví jedince a jeho poslání duše. Nemoci jsou vyléčitelné, pokud člověk chce. Fyzické tělo je jen výsledný obraz jemnohmotných těl. Asi si uvědomíte, že nemocný člověk má vlastně i nemocnou duši. Každopádně jsem se ve zdravotnickém systému nesetkal s nevhodným chování lékařů, vědců, farmaceutických firem tak, jak se píše na konspiračních webech. Všichni jsou dobří lidé a snaží se dělat svou práci dobře.

Od roku 2015 do 2023 jsem pracoval na osobním rozvoji pod vedením psycholožky Mgr. Veroniky Peškové. Absolvoval jsem dvouletý kurz s prací na čakrách, roční tranpersonální kurz pro terapeuty. Kromě této zkušenosti mám i drobnou  stáž u dr. Hnízdila a dalších méně známých ale kvalitních terapeutů. Od roku 2017 pracuji s buněčnými Schüsslerovými minerály, kdy jsem získal certifikát a jsem v kontaktu s terapeutkami a výrobci. I když jsem chtěl sbírat tituly jako jedničky, tak mi to postrádá vyššího smyslu. Také nejsem schopen dát dohromady všechny kurzy a certifikáty, které jsem získal. Pro mě je důležité, jestli práci zvládám nebo nikoli.

Ve své práci využívám zkušenosti své a jiných. Jsem ovlivněn Mgr. Veronika Pešková, Dr. Gabor Maté, Dr. Joe Dispenza, Katie Byron, Teal Swan. Nejvíce propaguji zaměření se na emoce, avšak než se člověk dostane do této fáze trvá to déle. Zpracovávám vzorce chování vedoucí k nemocem, podvědomé bloky, fragmenty osobnosti, potlačené emoce, negativní myšlenky a vedu klienta k autenticitě a naplnění svého potenciálu. Viz článek o rovinách léčení zde.

 

Antičtí lékaři jako třeba Hippokrates, počítali s tím, že se musí léčit i duši nemocného, ba přímo poukazovali na důležitost respektovat přírodní zákony a rytmy vesmíru. Hippokrates tak dbal na lunární cykly z astrologického hlediska. Tzv. „východní medicína“, pod kterou si nyní lidé představují hlavně Tradiční čínskou medicínu (TČM) má také svou filosofii, přímo ucelený filosofický systém člověka – přírody – vesmíru. Ájurvédu lze taky řadit do „východních medicín“. Tato věda o léčebném umění člověka byla cílená pro indický lid. O každé této medicíně jde napsat mnoho. Studium těla a filosofie mě k nim přivedlo a jsem neustále uchvácen jejich celistvostí. Beru si z těchto nauk to potřebné. Jedná se hlavně o poznatky ve stravování a kompenzačních postupů pro zvrat a předcházení nemocí. Všechny medicíny a filosofické systémy v dřívějších dobách respektovaly princip:

Tělo – emoce – mysl

Proto také v antickém Řecku, Číně nebo Indii kultivovali své tělo cvičením a bojovými uměními a rovněž pracovali se svou myslí, např. pomocí meditace. Pokládám za důležité respektování indvidiuální konstituce člověka, biologických rytmů, stravy duševní, emocionální a hmotné. Učil a učím se jak od léčitelů, terapeutů, astrologů, tak i celostních lékařů, z nichž někteří napsali knižní bestsellery. Tím, že jsem léčil umírající pacienty, mám na život trochu jiný pohled. Znám omezení klasické i alternativní medicíny a věřím, že obě medicíny si časem uvědomí své doplnění a budou brát ohled na člověka a společnost. Koneckonců spojení tělo-emoce-mysl uvádí i psychosomatická medicína. Staré přesvědčení a hodnoty se transformují a můžeme tvořit zlatý věk. Neboť zdraví a štěstí člověka je dané, svými postoji, názory a činy pak ovlivňujeme sebe i druhé. Bůh nám dává neomezené zdraví a raduje se z našich činů. Pokud děláme to, co je nám dáno a jsme v jednotě s naší duší, tak jsme přirozeně zdraví.

 


„Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.“

Hippokratés


„Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to říká mnoho lidí. Nevěřte ničemu jen proto, že jste to četli ve svatých knihách. Nevěřte ničemu jen proto, že to řekli vaši učitelé. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou drženy po mnoho generací. Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu jednotlivce a všech, poté to přijměte a žijte dle toho.“

Buddha


„Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz.“

J.W.Goethe

Spolupracuji s:

Linka pomoci při úzkosti
Mgr. Veronika Pešková – psycholožka
Lékárna Apavar

Divotvůrna Kopřivnice
Masáže Romana Farna
U menhiru.cz, polodrahokamy
Shanti yoga studio
Cvičení pěti Tibeťanů