Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ u kontaktního formuláře uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) Martinu Zulákovi, Palkovice 49, 739 41 (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, datum a čas a místo narození, e-mailová adresa

b) za účelem vykonávání poradenských služeb,

c) použití e-mailové adresy k marketingovým aktivitám správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb (např. oznamovací e-mail na konanou přednášku na festivalu, webinář apod.);

d) po dobu nezbytně nutnou.

e) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči Martinu Zulákovi učiněno písemně.

f) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.