%

nemocí nemá objektivní příčiny

Subjektivní prožívání pacienta jde špatně léčit a na to se zaměřuji. Na prožívání pacienta a vnímání své nemoci.

Spolu s klientem dáváme nadhled do jeho života a vedu ho k uvědomění a změně života. Optimálním výsledkem je celková spokojenost a stabilizace choroby. Pokud pacient pokračuje v osobním rozvoji, choroba mizí. Bohužel častěji se objevuje i druhý případ a to ten, že po počátečním zlepšení se nemoc zhorší. Je to dáno tíhou změny, kterou pacient nemá odvahu udělat. V takovou chvíli také pomohu, protože je to součást léčení. Práce se strachy, vzorci chování, sebepéčí apod. Je tu však možnost, že pacient nechce změnu a svou chorobu si podvědomě cení a hýčká. Takovému pacientu tuto skutečnost pojmenuji. Pracujeme na tom, z čeho pramení tato podvědomá potřeba. Čímž můžeme zpracovat i tuto stopku v léčení. Problém nastává, když pacient nechce změnu a je spokojený tak, jak je. V takovém případě mou spolupráci s ním končím. Jeho údělem je utrpení. Tak dlouho, jak bude chtít.

Výsledkem spolupráce může být:

  • nic
  • stabilizace choroby, snížení medikace
  • vymizení funkčních potíží, vysazení medikace
  • zhoršení choroby jako přirozený následek výsledku „nic“

S klienty nevysazuji léky a apeluji na to, aby vše konzultovali se svým ošetřujícím lékařem a probíhaly pravidelné kontroly. Ty většinou probíhají dobře a léky se mohou vysazovat. Ovšem je tam ona část toho, že pacientovi se uleví, léky vysadí a pak přijde životní zkouška a pacient znovu pokračuje ve vzorcích chování a myšlení, které podporuje chorobu. Výsledkem je to, že léky opět potřebuje. Toto si nechce připouštět, protože to vnímá jako své selhání. Tento stav je častý a proto na něm s klienty pracujeme, aby měli metody, jak takovéto situace ve svém životě překonávat. Jde to. Ošetřující lékař by se neměl bát znovu nasadit léky a citlivě pacientovi vysvětlit, že jeho nynější stav léky nebo operaci vyžaduje. A nejlépe ho podpořit v tom, že chápe jeho obavy a zeptat se, jestli má sílu zpracovat své potíže bez intervence. Eventuálně se více zajímat o emoční a sociální svět pacienta. Jen naslouchat, nic neřešit. Chceme, aby užívání léků pro něho nebylo stresující a měl možnost volby. Čímž vyjadřujeme respekt k tomu, co chce a prožívá pacient. Což klade nároky na ošetřujícího lékaře a jeho vlastní prožívání. Jako lékaři objevujte to, co se ve vás děje a nepotlačujte se. Buďte i k pacientovi upřímní. Najděte kompromis. Všechno je v pořádku, kromě léčení pacienta se totiž jako zdravotníci léčíme i my. Procházíme zkouškami a můžeme je zpracovat.

Co je má výhoda? Jdu do hloubky a učím pacienty metody, kterými si mohou pomoci. Dokážu mluvit s inženýry i ezoterickými matkami. Jdu zlatou střední cestou.

Kontakt

Pokud byste chtěli zkonzultovat nějaký případ zavolejte nebo napište.

Telefonní číslo a mail je v patičce webu.

Nejpravděpodobněji Vám odpovím, že na dálku a jednoduše to nejde řešit. Jde však o to, jestli vůbec pacient chce pomoc. Pak se nemusíte trápit tím, že mu nejde pomoci a já nemám, jak ho podpořit ke změně.