Vstupní konzultace

Vstupní konzultace

 • Analýza Vaše astrotypu a určení konstituce
 • Astrologické a numerologické určení slabých stránek = slabé orgány, kterým je třeba věnovat péči
 • Posouzení Vašeho aktuálního zdravotního stavu
 • Rozbor a úprava jídelníčku

Kontrolní konzultace

 • Dotazy k uplatnění předešlých informací
 • Pokračování v úpravě jídelníčku
 • Určení chybějících minerálů a vitamínů a možnosti jejich doplnění
 • Váš životní cíl z hlediska numerologie
 • Relaxace

pokračování konzultací

 • Dořešení vyvstalých problémů
 • Rozbor Vašich myšlenkových vzorců